دروغ نگو، وگرنه مثل مادرت می شوی!

۹ ساله است. دختری که مدتی است همراه پدر و مادرخوانده خود برای مشکلاتی مراجعه می کنند. ۲ سالی است پدر و مادر از هم جدا شده اند و ۱ سالی است که پدر مجددا ازدواج کرده و رابطه دختر و مادرخوانده هم به نظر خوب است. در حالیکه همگی در اتاق ویزیت هستند پدر می گوید:
” خیلی بهش می گم دروغ نگو، وگرنه مثل مادرت می شوی، جلوی شما هم می خوام بازم بهش بگم که..”
اجازه اتمام صحبتش را نمی دهم. از دخترک و مادرخوانده اش می خواهم بیرون اتاق ویزیت منتظر باشند.

به پدر می گویم این صحبت شما و بدگویی از مادر می دانید چه تاثیر مخربی در روان کودک دارد؟
می گویم آیا در زمانی که تصمیم به جدایی داشتید جلسات مشاوره هم برای کاهش آسیب به کودک خود داشتید؟
جواب منفی است.
هر چند دیر است و دو سه سالی از جدایی گذشته است ولی لازم است اصول کلی کاهش آسیب و مراقبت از سلامت روان کودک در زمان جدایی را برای پدر بگویم:
۱- جلوی فرزندتان از همسر سابقتان بد گویی نکنید.
۲- از فرزندتان انتظار جانب داری بین شما و همسر سابقتان را نداشته باشید.
۳- فرزندتان را در موقعیت انتخاب بین خودتان و همسر سابقتان قرار ندهید.
۴- فرزندتان را در موقعیت قضاوت بین خودتان و همسر سابقتان قرار ندهید.
۵- فرزندتان را برای کسب اطلاعات از همسر سابقتان تحت فشار قرار ندهید.
۶- از فرزندتان به عنوان وسیله ای برای تحت فشار قرار دادن همسر سابقتان استتفاده نکنید.
۷- مانع ارتباط فرزندتان با همسر سابقتان نشوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نام پیوند
ایمیل
وبلاگ