جا انداختن

پسری ۹ ساله است و کلاس سوم. شکایت مادر تحرک و شیطنت زیاد، عدم توجه و تمرکز، لجبازی، پر حرفی و فراموشی است. از وضعیت درسی سوال می کنم:
“سردرس نمی نشیند، اگر هم بنشیند زود می خواهد بلند شود. توی دیکته هم زیاد جا می اندازد”.
سایر علایم اختلال نقص توجه و بیش فعالی را هم چک می کنم. مادر سابقه بیماری جسمی خاصی را هم گزارش نمی کند و همه شواهد به نفع تشخیص عدم تمرکز- بیش فعالی است.
دارو به عنوان خط اول درمان شروع می شود و توصیه به پیگیری مداخلات غیر دارویی هم می شود.
۱ ماه بعد مجدد کودک و مادر را می بینم.
مادر گزارش می دهد علایم کاهش قابل توجهی داشته و کودکش آرامتر و حرف شنوی بیشتر شده است. سر تکالیفش می نشیند و سر به راه تر شده است!
از وضعیت درسی سوال می کنم:
“حواسش بیشتر شده و بیشتر پای درس می نشیند و دیرتر بلند می شود”
از گزارش معلم سوال می کنم:
” معلمش می گوید جا انداختنش زیاد شده و خیره می شود و وقتی صدایش می کنم حواسش نیست”

از مادر می خواهم داروها را به سرعت قطع کند و در اولین فرصت نوار مغز انجام دهد.
در نوار مغز کودک شواهد نوع خاصی از تشنج به نام تشنج غایب مشهود است که علایم به صورت لحظات کوتاه تشنج به صورت خیره شدن و بدون از دست دادن هوشیاری است که ممکن است چندین بار در روز تکرار شود و مثلا اگر در زمان دیکته نوشتن اتفاق بیافتد کودک کلمات یا جملاتی را جا می اندازد.
ضمن ارزیابی مجدد کودک و تغییر دارو، با همکار دیگری برای کنترل حملات تشنج مشاوره می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نام پیوند
ایمیل
وبلاگ