شاید کسی را کُشته ام!

۲۳ ساله و دانشجوی پزشکی است. سرش را بین دستانش گرفته است.
” از زندگی افتاده ام، نمی توانم رانندگی کنم. می ترسم کسی را زیر گرفته باشم. هر مسافتی که می روم پیاده می شوم و بر می گردم و چک می کنم که آیا کسی را را زیر گرفته و کشته ام یا نه…”

افکار و و رفتارهای وسواسی- جبری (که فرد مجبور است افکار خود را اجرا کند) انواع و اشکال مختلفی دارد. شاید آشناترین نوع وسواس، وسواس های شست و شو و نجسی و پاکی باشد که فرد با افکار وسواسی کثیف یا ناپاک بودن خود یا وسایل پیرامونش به دفعات اقدام به شست و شو و آبکشی می کند. اما این بیماری چهره های متنوع و عجیب و غریبی هم دارد. یکی از این افکار،افکار آسیب زدن به دیگران است. مثلا مادری که دایم نگران است چاقو به دست بگیرد و فرزندانش را با چاقو بزند.
برای مراجع درمان دارویی و مداخلات شناخت رفتار درمانی شروع شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نام پیوند
ایمیل
وبلاگ