تماس

تهران، خیابان طالقانی، نرسیده به خیابان ولیعصر، جنب بیمارستان کودکان تهران، ساختمان ۳۵، طبقه چهارم، واحد ۷

تلفن: ۰۹۱۰۶۷۲۱۴۳۰ و ۶۶۴۱۷۲۳۴